Giúp chúng tôi Hãy Bouba vẫn là nhà

Con vật bạn nhìn thấy dưới đây là một trong những con gấu hạnh phúc nhất trên thế giới. Cô có một gia đình người yêu cô, bạn bè để chơi với, thực phẩm phong phú lựa chọn cẩn thận, một môi trường tuyệt vời ...

Rôi đi Freethebears đang cố gắng tận Bouba đi mà không cần bất kỳ lý do tốt hay văn bản pháp luật. Ở cấp độ này, nó chỉ là một vụ bắt cóc!

Họ lên kế hoạch để sử dụng Bouba yêu quý của chúng tôi trong các nhà tù mà họ gọi là một khu bảo tồn gấu .... Một điểm thu hút khách du lịch mà là rất có lợi nhuận cho các nhà khai thác.

Sự thật chỉ là khủng khiếp ...

Hãy giúp chúng tôi ngăn chặn sự bất công này!

Đừng để NGO vô đạo đức này coi thường quyền động vật cho lợi ích tài chính.

FREETHEBEARS CALL

Xin vui lòng gọi freethebears và cho họ biết bạn disagreee với một hành vi như vậy

+ 61 4 2204 4960
+ 61 8 9244 1096

GỬI CHÚNG AN EMAIL

Xin vui lòng gọi freethebears và nói cho họ biết bạn không đồng ý với một hành vi như vậy

[Email protected]
[Email protected]
[Email protected]
[Email protected]
[Email protected]

Hãy sử dụng các văn bản dưới đây để được giúp đỡ

Thưa Freethebear: Xin vui lòng cho Bouba vẫn miễn phí và ngay lập tức ngăn chặn bất kỳ hành động chống lại cô.

Bạn tiến hành chống lại Bouba là không thể chấp nhận. Có rất nhiều loài động vật khác mà thực sự cần hỗ trợ của bạn. Tại sao không giúp đỡ họ? Trường hợp nào tiền nhà tài trợ của bạn đi? Hiện vẫn còn rất nhiều loài động vật giao thông tại Lào và châu Á, những gì đang chờ đợi cho bạn?

Khi mọi người tiếp tục phát triển và hiểu thêm về chức phi chính phủ, doanh thu của bạn sẽ tiếp tục giảm. Đó là 2017, và không có lý do gì để thu lợi nhuận từ đau khổ vật trong tên của giải trí và lợi nhuận. Làm điều ngay bây giờ cho động vật người thực sự cần giúp đỡ của bạn!

Xin đừng để cho Bouba bị cho sự lựa chọn của bạn và để cô ấy vẫn là nhà.

Cho chúng tôi biết cách gọi của bạn đi bằng cách gửi một bình luận

Cảm ơn nhiều